U-Bahn Karlis Eingebungen

Liabes Göd

Mundart Kostproben

Der ane sogt a Gerschtl,
der aundre sogt a Koin,
zu dem Göd, des jeder wü,
gaunz afoch mit an Woin,
so hot des Hackln den Sinn,
sich sei Göd, im Jetzt zu hoin.