U-Bahn Karlis Eingebungen

Die Friednschance

Mundart Frieden

Der Friedn,
er hätt a Chance,
dass er ’moi kummen kaunn,
wenn der Mensch
begreifn tät,
wir ghean doch olle z’saumm.